Filia w Radyczynach

Orkiestra Dęta

Kółko plastyczne

Klub seniora "ZACISZE"

Zespół ludowy "ZGODA"

Zakup nowości wydawniczych zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

BN

 

NPRC


Główny sponsor
DNI PRZYKONY 2015

znak A inwersyjny

805503
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim tygodniu
W ostatnim miesiącu
Wszystkie dni
144
479
4955
797063
12651
18378
805503

Twoje IP: 44.192.253.106
serwer time: 2021-06-21 21:37:48

REGULAMIN VII GMINNEGO RAJDU ROWEROWEGO - 06.07.2017r.

 

REGULAMIN

VII GMINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

2017

 

I. Cel rajdu

1. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych Gminy Przykona.

2. Promowanie aktywnego spędzania czasu.

3. Rozwijanie turystyki rowerowej.

4. Integracja społeczności lokalnej Gminy Przykona.

5. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.

 

II. Organizator rajdu:

Centrum Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Przykona

 

III. Termin rajdu: 06.07.2017r. (czwartek)

 

IV. Organizacja rajdu:

Zbiórka przed Urzędem Gminy Przykona o godz. 1530.

 

V. Trasa rajdu: 24 km.

1. Start – Urząd Gminy Przykona godz. 1600.

2. Trasa rajdu przebiega kolejno przez: Przykonę, Psary, Dąbrowę, Młyniska, Radyczyny, Sarbice, Radyczyny, Młyniska, Trzymsze, Dąbrowę, Smulsko i Wichertów.

3. Meta – Dom Ludowy w Wichertowie ok. godz. 1800.

 

VI. Warunki uczestnictwa:

1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.

2. Regulamin rajdu jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.bibliotekaprzykona.pl lub w jego siedzibie pod adresem Centrum Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1800.

3. Zapisy na rajd trwają do dnia 30.06.2017r. w siedzibie organizatora.

4. Osoby niepełnoletnie od 14 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie. Zgoda dostępna w CKBP Gminy Przykona. Uczestnik niepełnoletni zostanie zapisany na Rajd w momencie dostarczenia zgody do Organizatora.

5. Osoby do 13 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

6. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

7. Udział w Rajdzie jest płatny. Akredytacja wynosi 7 zł/os.

 

VII. Zasady zachowania uczestników rajdu:

 

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.

2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.

3. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione!!!

4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. W miarę możliwości prosimy o zabranie za sobą kamizelki odblaskowej, a dla dziecka kasku ochronnego.

6. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m.

7. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.

8. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.

9. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.

10. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.

12. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia,

13. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność

 

Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

 

VIII. Na trasie zabrania się:

1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

2. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.

3. Niszczenia przyrody.

4. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna.

5. Głośnego zachowywania się.

6. Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora. 

 

IX. Odpowiedzialność organizatora.

1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

5. Organizator na zakończenie rajdu zapewnia poczęstunek dla uczestników.

 

X. Postanowienia końcowe:

1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © Operatorio! All right Reserve!
Design by : OPERATORIO!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise