Filia w Radyczynach

Orkiestra Dęta

Kółko plastyczne

Klub seniora "ZACISZE"

Zespół ludowy "ZGODA"

Zakup nowości wydawniczych zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

BN

 

NPRC


Główny sponsor
DNI PRZYKONY 2015

znak A inwersyjny

805491
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim tygodniu
W ostatnim miesiącu
Wszystkie dni
132
479
4943
797063
12639
18378
805491

Twoje IP: 44.192.253.106
serwer time: 2021-06-21 21:24:37

Program Rozwoju

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2010-2013
Gminna Biblioteka Publiczna w Przykonie
WIELKOPOLSKA POWIAT TURECKI

OPIS MIEJSCA REALIZACJI PLANU

Powierzchnia gminy Przykona wynosi, 111 km2. Na jej terenie znajdują się 33 miejscowości, które zamieszkuje około 4252 mieszkańców. W środkowej części gminy znajduje się zbiornik wodny o powierzchni ok. 140ha. Na środku zbiornika jest wyspa której powierzchnia wynosi ok. 3 ha. Wzdłuż wschodnich brzegów zbiornika rozpościera się duży kompleks lasów, którego część jest zaliczana do obszaru krajobrazu chronionego. Niewątpliwie przyczyni się to w przyszłości do rozwoju turystyki

Ogólnie gmina ma charakter rolniczy, istnieje tu bowiem i prowadzi działalność 790 gospodarstw indywidualnych o różnej wielkości.

W północno-wschodniej części występują złoża węgla brunatnego eksploatowane metodą odkrywkowa, przez Kopalnie Węgla Brunatnego "ADAMÓW" z siedzibą w Turku. Gmina ma dobrze rozbudowana infrastrukturę techniczna, większość dróg, w tym 80% gminnych o nawierzchni asfaltowej, automatyczny system łączności telefonicznej, zwodociągowane są wszystkie miejscowości. Bliskość Turku z którym gmina ma dobre połączenie zapewnia możliwość korzystania ze skoncentrowanych w mieście usług, w tym także instytucji obsługujących działalność gospodarczą.

Na terenie Gminy Przykona istnieje Zespół Szkół, w którego skład wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole. Łącznie do wszystkich placówek uczęszcza około 600 uczniów. Zespół Szkół znajduje się w centrum życia gminy i jest w bliskim sąsiedztwie biblioteki gminnej. Nieco dalej w miejscowościach: Boleszczyn i Sarbice funkcjonują jeszcze dwie placówki szkolne. Są to szkoły podstawowe o łącznej liczbie ok.140 uczniów.

Od 1993 roku w gminie działa Gminny Ośrodek Kultury, przy którym istnieją koła zainteresowań oraz Gminna Orkiestra Dęta. W gminie powstały dwa Centra Kształcenia Na Odległość .Praktycznie życie kulturalne gminy opiera się na ścisłej współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz wszystkich placówek szkolnych. Jednak dość szeroka oferta nie do końca uwzględnia potrzeby ludzi starszych i niepełnosprawnych.

OPIS BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Przykonie istnieje od 1949 roku. Podczas swojej działalności pięciokrotnie zmieniała swoją siedzibę. Zmiany te miały różny wpływ na liczbę użytkowników biblioteki. Bywało, iż warunki lokalowe były na przyzwoitym poziomie, natomiast dostępność dla wszystkich mieszkańców była nieco ograniczona ze względu na oddalenie placówki od centrum życia gminy. Obecnie biblioteka mieści się na II piętrze budynku Urzędu Gminy. Zajmuje tam 6 pomieszczeń z przeznaczeniem na wypożyczalnię, czytelnię, czytelnię internetową, księgowość i opracowanie księgozbioru. Biblioteka posiada jedna Filię Biblioteczną w Radyczynach, która mieści się w  odremontowanym wolno stojącym budynku. Do swojej dyspozycji ma jedno przestronne pomieszczenie, gdzie znajduje swoje miejsce czytelnia połączona z czytelnia internetową oraz dwa pomieszczenia mniejsze przeznaczone na wypożyczalnię. W placówce filialnej zatrudniony jest jeden pracownik na ¾ etatu oraz przyjmowani są stażyści. Filia dostępna jest dla mieszkańców od poniedziałku do soboty. W Gminnej Bibliotece zatrudnione są dwie osoby na cały etat, a biblioteka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 19.00.

Obie placówki biblioteczne posiadają księgozbiór liczący na koniec 2009 roku 18120 książek, co oznacza, iż na 100 mieszkańców przypada ok.426 książek. Aktywnie czytających osób biblioteki na koniec 2009 roku odnotowały 670, co oznacza, że na 100 mieszkańców 14,75 jest użytkownikami biblioteki. Biblioteka prowadzi tez prenumeratę 27 tytułów czasopism udostępnianych na miejscu i na zewnątrz.

DIAGNOZA SYTUACJI OTOCZENIA BIBLIOTEKI
 

ANALIZA SWOT

SWOT – jest to jedna z najpopularniejszych technik analitycznych służąca do porządkowania informacji. Polega na określeniu, obecnego oraz przyszłego miejsca działań instytucji na tle działających na nią czynników. Zadaniem tej analizy jest zebranie i przedstawienie w uporządkowany sposób wszystkich informacji, które będą miały decydujący wpływ na wybory strategiczne. Bierze się tu pod uwagę wszystkie czynniki, które są walorami i wyróżniają instytucję w otoczeniu  - mocne strony, czynniki, które osłabiają funkcjonowanie instytucji – słabe strony, wszystkie czynniki i zjawiska, które odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do rozwoju – szanse oraz czynniki zewnętrzne stanowiące barierę w rozwoju instytucji – zagrożenia

Mocne strony

1. BEZPŁATNY DOSTĘP DO WIEDZY – biblioteka jest właściwie jedynym miejscem, gdzie nie są pobierane opłaty za wypożyczenia książek, za korzystanie z Internetu a nawet za drobniejsze usługi ksero. Nie są pobierane opłaty wpisowe czy tzw. cegiełki.

2. MIEJSCE ROZWOJU KULTURALNEGO – przy bibliotece działa amatorskie kółko teatralne, gdzie dzieci i młodzież gimnazjalna może zrealizować swoje zainteresowania aktorskie. Dla najmłodszych organizowane są spotkania głośnego czytania w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum maja możliwość nieodpłatnie uczestniczyć w spotkaniach ze znanymi pisarzami.

3. WYKSZTAŁCONA I KOMPETENTNA KADRA – wszyscy pracownicy posiadają wykształcenie bibliotekarskie

4. GODZINY OTWARCIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB CZYTELNIKA – biblioteka gminna dostępna dla czytelników 13 godzin dziennie pięć dni w tygodniu, a filia 6 godzin dziennie sześć dni w tygodniu
 
5. DOBRE ZAOPATRZNIE W KSIĘGOZBIÓR – OFERTA DLA KAŻDEGO (DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROŚLI) – dotacje samorządu pozwalają na systematyczny zakup ukazujących się nowości wydawniczych

6.  CZYTELNIA INTERNETOWA – bezpłatny dostęp do Internetu w obu placówkach bibliotecznych                 

7.  WSZECHSTRONNA POMOC – wykształcona kadra stara się zaspokoić wszystkie potrzeby użytkowników biblioteki

8.  DOBRA WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI – szereg wspólnie organizowanych konkursów i imprez kulturalnych

9.  DOBRA WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM – przychylność władz samorządowych na działania kulturalne podejmowane przez bibliotekę

10. WYCHODZENIE Z WYDARZENIAMI  KULTURALNYMI POZA PLACÓWKĘ BIBLIOTEKI – dzięki temu biblioteka ma możliwość dotrzeć do szerszej grupy odbiorców

11. SKOMPUTERYZOWANY KSIĘGOZBIÓR I  ELOKTRONICZNY KATALOG – ułatwienie obsługi czytelnika poprzez sprawniejsze wyszukiwanie i sprawdzanie dostępności księgozbioru

12. DOBRA BAZA LOKALOWA FILII BIBLIOTECZNEJ W RADYCZYNACH UMOŻLIWIAJACA PRZEPROWADZANIE TAM ZAJĘĆ DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPELNOSPRAWNYCH – wolnostojący parterowy budynek.

 
Słabe strony
 

BRAK OFERTY NA ZAJĘCIA POZASZKOLNE (FERIE, WAKACJE) – nie ma tradycji organizowania zajęć dla dzieci i młodzieży podczas dni wolnych od nauki
BRAK OFERTY WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH – czytelnicy nie wiedzą, że istnieje taka możliwość i przez to biblioteka traci potencjalnych odbiorców
BRAK ODPOWIEDNIEJ PROMOCJI I INFORMACJI O MOŻLIWOŚCIACH USŁUG BIBLIOTECZNYCH – przez to placówkom bibliotecznym trudno pozyskać nowych odbiorców swoich usług
BRAK OFERTY KULTURALNEJ DLA DOROSŁYCH – ludzie dorośli, seniorzy stanowią mały procent odwiedzających bibliotekę
LOKALIZACJA BIBLIOTEKI  GMINNEJ  - mieści się ona na II piętrze Urzędu Gminy co stanowi pewnego rodzaju barierę fizyczną, ale także psychologiczną zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych
BRAK ŚCIEŻKI AWANSU ZAWODOWEGO – powoduje to czasami popadanie w rutynę przez pracowników i nie pobudza do podejmowania nowych wyzwań
 

Szanse


UCZESTNICTWO W PROGRAMIE ROZWOJU BIBLIOTEK – zmiana wizerunku biblioteki i szansa na rozwój PRZYCHYLNOŚĆ SAMORZĄDU – wsparcie samorządu w działaniach podejmowanych przez bibliotekę
PROGRAMY DOFINANSOWUJĄCE BIBLIOTEKI (GŁÓWNIE MKIDN) – dodatkowe fundusze na zakup nowości wydawniczych, a także możliwość pozyskania dodatkowych funduszy na inne działania podejmowane przez bibliotekę
PRZYCHYLNOŚĆ NA WSPÓŁPRACĘ INNYCH INNSTYTUCJI  - biblioteka zawsze może liczyć na współprace i pomoc w działaniach przez niapodejmowanych
WZROST ZNACZENIA BIBLIOTEK POPRZEZ RÓŻNEGO RODZAJU PROGRAMY I REKLAMĘ – podnosi się ranga bibliotek
MOŻLIWOŚĆ DOKSZTAŁCANIA BIBLIOTEKARZY – organizowane różnego rodzaju szkolenia, konferencje i kursy kierowane dla pracowników bibliotek pozwalają poszerzać im swoją praktyczną wiedzę by wykorzystać ja w swojej pracy
WZROST ZAPOTRZBOWANIA NA INFORMACJĘ ELEKTRONICZNĄ – dzięki komputeryzacji biblioteki biblioteka ma szansę wyjść naprzeciw tym potrzebom i im sprostać
WZROST POZIOMU WYKSZTAŁCENIA SPOŁECZEŃSTWA I CIĄGŁEGO DOKSZTAŁCANIA – coraz więcej ludzi podejmuję naukę na wyższych uczelniach, potrzebują podręczników i innych pomocy naukowych, które biblioteka może im nieodpłatnie udostępnić
OBECNOŚĆ IKONKI – dzięki programowi biblioteka otrzymała zestawy komputerowe udostępniane czytelnikom
PRZYSTOSOWANIE OFERTY RYNKOWEJ WYDAWNICTW DLA DZIECI I LUDZI STARSZYCH – biblioteka zakupując książki kolorowe oraz z dużymi literami ma szansę pozyskania nowych czytelników wśród dzieci i ludzi starszych
DUŻA OFERTA WYDAWNICZA NA RYNKU  - daje możliwość wybrania przez bibliotekę pozycji najbardziej jej odpowiadających pod względem tematycznym jak i cenowym
ODPOWIEDNIA PROMOCJA BIBLIOTEKI – może dać szansę na zainteresowanie swoją ofertą szerszą grupę społeczeństwa
WYSOKA CENA KSIĄŻEK ZWŁASZCZA SPECJALISTYCZNYCH – czytelnik przyjdzie do biblioteki
BLISKOŚĆ SZKOŁY I MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWANIA WYPOŻYCZEŃ LEKTUR I PODRĘCZNIKÓW – dzięki temu biblioteka gminna może mieć więcej odbiorców wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej
ZAMYSŁ BUDOWY NOWEGO LOKALU BIBLIOTEKI – ukazanie się programu Biblioteka + stwarza możliwość budowy nowego lokalu biblioteki dostępnego dla szerszej grupy odbiorców
 

Zagrożenia
 

PRÓBY ŁĄCZENIA BIBLIOTEK Z INNYMI INSTYTUCJAMI – istnieje obawa, że przez połączenie biblioteki z ośrodkiem kultury spowoduje spadek rangi samej biblioteki
WZROST CENY KSIĄŻEK – także biblioteka może mieć problemy finansowe związane z zakupem nowości wydawniczych
NIŻ DEMOGRAFICZNY – mniejsza liczba mieszkańców przekłada się na zmniejszenie czytelnictwa
KSIĄŻKI I CZASOPISMA ON-LINE – nie koniecznie trzeba odwiedzić bibliotekę, żeby przeczytać potrzebną książkę
STEREOTYPY, ŻE BIBLIOTEKA TO TYLKO KSIĄŻKA – nieświadomość społeczeństwa o innych ofertach bibliotecznych niż tylko książka
 

MAPA WIEDZY I KULTURY
 

Mapę wiedzy i kultury biblioteka opracowała na podstawie przeprowadzonych badań mieszkańców Gminy Przykona w zakresie działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie. Badanie miało na celu uzyskanie informacji na temat braków w działalności kulturalnej biblioteki oraz uzyskanie informacji o możliwościach zaspokajania tych braków i potrzeb. Aby to osiągnąć biblioteka wybrała trzy grupy docelowe poddane badaniu. Grupę pierwszą stanowili członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin „Sokół”. Jest to grupa posiadającą wiedzę i kulturę. Członkami są osoby w różnym wieku o różnym wykształceniu i pełniący różne funkcje społeczne. Istnieje wiele płaszczyzn na których Stowarzyszenie mogłoby współpracować z biblioteką. Drugą grupę badawczą stanowiła młodzież gimnazjalna. Jest to grupa posiadająca potrzeby edukacyjne. Biblioteka badając te grupę oczekiwała propozycji działań dla młodzieży, takich aby biblioteka stała się atrakcyjniejsza dla młodego pokolenia i nie kojarzyła się tylko z wypożyczaniem książek. Trzecia grupa to Klub Seniora „Zacisze”. Grupa ta posiada zarówno zasoby wiedzy jak i potrzeby edukacyjne. Obserwując otoczenie biblioteka zauważyła, iż właśnie na tej grupie osób należałoby się skupić i poznać ich oczekiwania. We wszystkich grupach badanie odbywało się poprzez wywiad swobodny. Na terenie gminy, wśród organizacji pozarządowych działają także Ochotnicze Straże Pożarne. Z doświadczenia wynika, że oni także chętnie włączają się we współpracę z biblioteką, podobnie z reszta jak i dwie parafie znajdujące się na terenie gminy

 
WIZJA BIBLIOTEKI
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Przykonie jest miejscem rozwoju kulturalnego, edukacyjnego, informatycznego oraz miejscem samorealizacji przyjaznym dla wszystkich mieszkańców Gminy Przykona, a w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych

MISJA BIBLIOTEKI

W gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie można rozwinąć zainteresowania kulturalne, edukacyjne i informatyczne, gdzie mieszkańcy gminy mają możliwość samorealizacji, a szczególności stwarzamy taka szansę osoba starszym i niepełnosprawnym.

CEL STRATEGICZNY

Przekształcenie do roku 2013 placówek bibliotecznych gminy Przykona w miejsca sprzyjające rozwojowi kulturalnemu, edukacyjnemu i informatycznemu oraz samorealizacji mieszkańców gminy, a szczególności osób starszych i niepełnosprawnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Edukacja grupy seniorów i grupy osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem nowoczesnych źródeł informacji
 

a)    szkolenie informatyczne dla grupy seniorów
b)    kurs języków obcych
 

Stworzenie szansy rozwoju kulturalnego, edukacyjnego i informatycznego dla grupy seniorów i grupy osób niepełnosprawnych
 

a)    warsztaty arteterapeutyczne z uwzględnieniem zajęć plastycznych oraz podstawowych zajęć informatycznych dla grupy osób niepełnosprawnych
b)    Warsztaty recytatorskie zakończone konkursem poezji czytanej oraz spotkanie autorskie z poetą. Działanie kierowane dla grupy  seniorów
 

a)     zmiana infrastruktury – przystąpienie do budowy nowego budynku Gminnej Biblioteki w Przykonie
b)    zagospodarowanie terenu przyległego do budynku Filii Biblioteki w Radyczynach i zrobienie podjazdu dla wózków inwalidzkich.

 

 

PLAN OPERACYJNY ZADANIA

I. Edukacja grupy seniorów i grupy osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem nowoczesnych źródeł informacji

Lp.

ZADANIE

OPIS ZADANIA

PARTNERZY

HARMONOGRAM

LIDER

1

I. a)

Szkolenie informatyczne dla grupy 10 seniorów połączone z obróbką cyfrową zdjęć, zakończone konkursem fotograficznym

- wynajem sali stworzenie stanowisk  pracy przy komputerach

- zorganizowanie grupy 10 seniorów

- nawiązanie współpracy z informatykiem

- wypracowanie planu i tematyki szkoleń

- realizacja szkolenia

- przygotowanie regulaminu konkursu i powołanie komisji konkursowej

- wyjazd krajoznawczy w celu wykonania zdjęć aparatem cyfrowym

- nauka zgrywania zdjęć na komputer i komputerowa obróbka zdjęć

- przeprowadzenie konkursu

- podsumowanie szkolenia zakończone  wystawą zdjęć.

-Gminny Ośrodek Kultury

- młodzież gimnazjalna

Luty – lipiec 2011

Gminna Biblioteka Publiczna w Przykonie

 

Lp.

ZADANIE

OPIS ZADANIA

PARTNERZY

HARMONOGRAM

LIDER

2

I. b)

Kurs języków obcych – Nauka podstawowego słownictwa języka angielskiego z wykorzystaniem komputera

- forma zabawy

- wynajem sali stworzenie stanowisk  pracy przy komputerach

- zorganizowanie grupy 10 seniorów

- nawiązanie współpracy z nauczycielem j. angielskiego

- ustalenie harmonogramu spotkań ok.20 spotkań

- realizacja zadania

- uroczyste podsumowanie kursu

-Gminny Ośrodek Kultury

- młodzież gimnazjalna

Rok  2012

Gminna Biblioteka Publiczna w Przykonie

II. Stworzenie szansy rozwoju kulturalnego, edukacyjnego i informatycznego dla grupy seniorów i grupy osób   niepełnosprawnych

 

Lp.

ZADANIE

OPIS ZADANIA

PARTNERZY

HARMONOGRAM

LIDER

1

II. a)

Warsztaty arteterapeutyczne z uwzględnieniem zajęć plastycznych oraz podstawowych zajęć informatycznych dla grupy 8 osób niepełnosprawnych

- organizowanie grupy osób niepełnosprawnych

- nawiązanie współpracy ze specjalistami z dziedziny plastyki, biblioterapii i informatyki

- przygotowanie szczegółowego planu zajęć

- zakup potrzebnych materiałów

- realizacja planu i przeprowadzenie warsztatów

- uroczyste podsumowanie warsztatów oraz wyeksponowanie i prezentacja efektów pracy uczestników zajęć

-Gminny Ośrodek Kultury

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- OSP w Przykonie

- Stowarzyszenie „Sokół”

Luty – lipiec 2011

Filia biblioteki w Radyczynach

Lp.

ZADANIE

OPIS ZADANIA

PARTNERZY

HARMONOGRAM

LIDER

2

II b)

Warsztaty recytatorskie zakończone konkursem poezji czytanej oraz spotkanie autorskie z poetą. Działanie kierowane dla grupy 25 seniorów

- wynajem sali

- uzgodnienie harmonogramu 

  spotkań

- realizacja zadania połączona ze  

  spotkaniami młodzieży  

  recytującej na zasadzie 

  wymiany doświadczeń

- opracowanie regulaminu  

  Konkursu Recytatorskiego

- Konkurs recytatorski poezji 

   Czytanej

- spotkanie autorskie z poetą 

   kończące cykl warsztatów

-Gminny Ośrodek Kultury

- młodzież gimnazjalna

Rok  2012

Gminna Biblioteka Publiczna w Przykonie

III. Stworzenie do 2013 roku miejsca przyjaznego wszystkim użytkownikom biblioteki a zwłaszcza seniorom i osobom niepełnosprawnym

Lp.

ZADANIE

OPIS ZADANIA

PARTNERZY

HARMONOGRAM

LIDER

1

2

III a)

zmiana infrastruktury – przystąpienie do budowy nowego budynku Gminnej Biblioteki w Przykonie

Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku Filii biblioteki w Radyczynach i zrobienie podjazdu dla wózków inwalidzkich.

 

- zrobienie wstępnego  

   rozeznania w kosztorysie

-  pozyskanie środków   

   zewnętrznych

- realizacja zadania

- Zakup ławeczek i stolików na zewnątrz budynku

- zrobienie podjazdu dla wózków inwalidzkich

Gmina Przykona

Gmina Przykona

Rok  2010

Rok 2011

Lata 2011 – 2013

Rok 2012

Rok 2012

Gminna Biblioteka Publiczna w Przykonie

Gminna Biblioteka Publiczna w Przykonie

 

BUDŻET ZADANIOWY

Szkolenie informatyczne dla grupy 10 seniorów połączone z obróbką cyfrową zdjęć, zakończone konkursem fotograficznym

wydatek

jednostka

Koszt jednostkowy w zł.

Ilość jednostek

suma

Źródło finansowania

-Informatyk – nauczyciel

 

- wynajem samochodu

 

- catering

 

- Papier fotograficzny

 

- antyramy

 

- aparat cyfrowy (nagroda)

 

- pendrive

 

-Tablica ścieralna

 

- Flamastry

 

- Płyty CD

 

- Notesy z logo programu     lub biblioteki

- Tusz do drukarki

Umowa o dzieło

 

Umowa -  zlecenie

 

Porcja

 

Szt.

 

 

Szt.

 

Szt.

 

Szt.

 

Szt.

 

Szt.

 

Szt.

 

Szt.

 

Szt.

2000,-

 

 

300,-

 

20,-

 

1,-

 

 

10,-

 

400,-

 

 

50,-

 

300,-

 

5,-

 

1,50

 

5,-

 

2

 

1

 

 

1

 

13

 

50

 

 

20

 

1

 

 

10

 

1

 

10

 

20

 

20

 

70

2000,-

 

 

300,-

 

260,-

 

50,-

 

 

200,-

 

400,-

 

 

500,-

 

300,-

 

50,-

 

30,-

 

100,-

 

140,-

PRB

 

 

PRB

 

PRB

 

Biblioteka

 

 

Biblioteka

 

PRB

 

 

PRB

 

PRB

 

Biblioteka

 

Biblioteka

 

PRB

 

PRB

Warsztaty arteterapeutyczne z uwzględnieniem zajęć plastycznych oraz podstawowych zajęć informatycznych dla grupy 8 osób niepełnosprawnych

wydatek

jednostka

Koszt jednostkowy w zł.

Ilość jednostek

suma

Źródło finansowania

-Trener – plastyk

- Trener – informatyk

- Sztaluga malarska

- farby

- kredki

- bloki

- papier kserograficzny

- papier fotograficzny

- tusz kolorowy

- tusz czarny

- Chusta animacyjna

  Klanzy (3m)

- Radiomagnetofon

- Dywan

- karty dialogowe (klanzy)

- Karty dialogowe do tworzenia i opowiadania

- karty dialogowe przeznaczone do zabaw z własną fantazją

- Płyty CD z muzyką relaksacyjną

- posiłek – catering

- tablica korkowa

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Zestaw

Zestaw

Szt.

Porcja

Szt.

1000,-

800,-

50,-

20,-

10,-

3,-

0,20

1,-

70,-

70,-

290,-

300,-

500,-

11,-

42,-

48,-

30,-

6,-

150,-

1

1

9

9

9

10

500

30

1

1

1

1

1

1

1

1

2

90

1

1000,-

800,-

450,-

180,-

90,-

10,-

100,-

30,-

70,-

70,-

290,-

300,-

500,-

11,-

42,-

48,-

60,-

540,-

150,-

PRB

PRB

PRB

PRB

PRB

PRB

PRB

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

PRB

PRB

PRB

PRB

PRB

PRB

PRB

PRB

PRB

 

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © Operatorio! All right Reserve!
Design by : OPERATORIO!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise