Filia w Radyczynach

Orkiestra Dęta

Kółko plastyczne

Klub seniora "ZACISZE"

Zespół ludowy "ZGODA"

Zakup nowości wydawniczych zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

BN

 

NPRC


Główny sponsor
DNI PRZYKONY 2015

znak A inwersyjny

822530
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim tygodniu
W ostatnim miesiącu
Wszystkie dni
4
501
3802
814600
12827
16851
822530

Twoje IP: 3.236.110.106
serwer time: 2021-07-26 00:13:03

Gminny konkurs Literacki "Nasza mała ojczyzna"

Centrum Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Przykona

zaprasza

mieszkańców Gminy Przykona do udziału

w Gminnym Konkursie Literackim „Nasza Mała Ojczyzna”

Patronat nad Konkursem obejmuję Wójt Gminy Przykona

Jeżeli znasz ciekawe miejsca w naszej gminie czy powiecie, znasz ich historię lub legendę, masz ukryty talent literacki i chcesz się swoją wiedzą podzielić z innymi przeczytaj REGULAMIN i weź długopis do ręki.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

„NASZA MAŁA OJCZYZNA”

I. Cele Konkursu:

1. Rozbudzanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych talentów literackich.

2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni początkujących literatów.

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych – mieszkańców gminy Przykona.

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

-dzieci (10-13 lat)

- młodzież (14-19 lat)

- dorośli (od 20 lat )

Nie ma górnej granicy wieku.

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

4. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać krótkie opowiadanie na dowolny temat związany z naszą gminą lub powiatem.

5. Pracę konkursową należy przesłać w 2 egzemplarzach maszynopisu oraz na nośniku elektronicznym. (płyta CD)

6. Utwór należy podpisać imieniem i nazwiskiem Autora. Do pracy należy dołączyć kopertę, zawierającą wypełnioną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi Autora, adresem oraz tytułem utworu .

7. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór.

8. Opowiadanie zgłoszone do Konkursu nie może przekraczać 3 stron znormalizowanego maszynopisu. Nie ma limitu znaków dla wierszy. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 14 punktów i wydrukować jednostronnie.

9. Kartę zgłoszeniową można odebrać w Centrum Kultury Bibliotece Publicznej Gminy Przykona. Można też ją wypełnić na miejscu przynosząc pracę.

III. Termin i miejsce składania prac:

Prace należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 30 maja 2016 r. w CKBP Gminy Przykona , ul. Szkolna 7 62-731 Przykona

IV. Jury:

Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.

V. Kryteria oceniania:

twórczy charakter utworu,

• poprawność stylistyczna i językowa,

• poziom literacki pracy,

• samodzielność i oryginalność,

• ogólna estetyka pracy.

VI. Nagrody:

1. Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy. Autorom utworów nagrodzonych I, II, III miejscem gwarantujemy publikację utworu w Głosie Przykony

VII. Wyłanianie laureata Konkursu:

1. Jury podejmuje decyzję większością głosów.

2. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 19 czerwca 2016 r. o miejscu i godzinie laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

5.Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.bibliotekaprzykona.pl

6. Od decyzji Jury nie ma odwołania.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej, a także na publikację nagrodzonego Utworu.

2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.

3. Prace nie będą zwracane.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie.

  

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © Operatorio! All right Reserve!
Design by : OPERATORIO!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise